Adeiladu perthynas difrifol yn y nod o filoedd o ffrancwyr senglau yn chwilio am hardd ac yn para stori garu. Fodd bynnag, dod o hyd i’r person iawn yn gallu bod yn anodd ac yn anodd: mae person sydd yn derbyn yr holl gamgymeriadau nad temtio i chi bob dydd, am weddill eich bywyd, sydd am i fuddsoddi cymaint o amser ag y byddwch yn ei wneud i gynnal undod a chariad i chi fel cwpl newydd. Adeiladu perthynas difrifol yn cymryd cam lle wrth gam, gyda mymryn o gymhelliant a dogn da o emosiwn.

I adeiladu perthynas difrifol, dyma rai camau pwysig. Cyfnod unigrwydd sy’n rhagflaenu perthynas newydd sy’n rhoi cyfle i chi ddysgu mwy amdanoch chi eich hun. Ydych chi wir yn gwybod beth sydd angen i chi fod yn hapus? Os ydych yn gwahanu, gofynnwch i chi’ch hun beth y gallwch ei ddisgwyl gan y dyfodol perthynas difrifol. Meddyliwch am yr hyn y teimladau yn y berthynas flaenorol nad ydych am i gael profiad yn y dyfodol, fel eiddigedd neu ddiffyg ymddiriedaeth.

Adeiladu perthynas difrifol yn ei gwneud yn ofynnol yn gofyn y cwestiynau cywir

Yr amser pan fyddwch yn cwrdd â’ch partner yn y dyfodol hefyd yn amser da ar gyfer gwerthuso personol. Mae’n amser i edrych ar y diffygion yn eich berthynas flaenorol ac yn penderfynu ar y meini prawf sy’n ymddangos yn fwyaf pwysig i chi i sicrhau bod hyn yn rhamant newydd wedi dechrau gorau posibl. Os ydych am i fyw cariad perffaith stori, byddwch yn anodd pan ddaw i bartner meini prawf dethol, sydd yn normal. Ond nid oes dim yn berffaith dyn neu fenyw, ac ers i chi yn gwybod hyn, dylech fod yn fwy maddeugar mewn rhai ffyrdd fod yn fwy hyblyg mewn ffyrdd eraill. Nawr yw’r amser i wneud rhestr fer, lle y bydd yn bennu nid yn unig y prif ofynion ar gyfer y dyfodol partner, ond hefyd ofynion ychwanegol. Er enghraifft, gallwch chwilio am berson nad oes gennych blant ac yn byw yn Ne Ffrainc. Mae’r ffaith ei fod yn ddi-blant fod yn sylweddol pwynt i chi, ond yn lle ei fod yn byw yn rhywbeth sydd yn agored i newid ac yn llawer mwy hyblyg, sy’n golygu y gallwch ei ystyried yn ddewisol. Mae’r rhain yn syml hunan-asesiadau a fydd yn arbennig o ddefnyddiol yn adeiladu Sylfaen gadarn ar gyfer y berthynas difrifol yn y dyfodol. Amwys awydd i adeiladu perthynas gref yn cael n glws, ond mae’n llawer gwell i wybod sut a gyda phwy, yn ddelfrydol.

Mae’r atebion hyn yn helpu i chi greu hysbysebion ar y safle o’ch dewis

Ar ôl y cyswllt cyntaf ac ychydig o sgyrsiau, byddwch yn meddwl tybed os bydd y berthynas yn cael cyfle i fod yn ddifrifol a pharhaol. Gofynnwch i chi’ch hun os ydych yn barod i wneud ymdrech i adeiladu ar y berthynas honno. Nid yw’n am hynny, i roi y newydd partner popeth y maent ei eisiau, ac am gychwyn y antur gyda dull hyblyg. Cofiwch fod y berthynas yn cael eu gwneud i fyny o cyfaddawdu, ac mae’n cymryd rhywfaint o amser iddyn nhw ffitio gyda’i gilydd yn berffaith. Yn ychwanegol at y gallu i gyfaddawdu, mae hefyd yn bwysig i roi amser i berthnasau. Mae llawer o bobl sy’n weithiau ni all fod gyda’i gilydd yn rhy gyflym, pan fydd angen iddynt fod yn rhoi mwy o gyfleoedd i ddangos bod y berthynas yn gweithio. Deall eich safbwynt, gan greu awyrgylch o ymddiriedaeth, gosod y Sylfaen ar gyfer y cwpl gydgynllwynio, dysgu yr holl wybodaeth am y eraill, a darganfod agosatrwydd yn yr holl camau y mae angen amynedd a buddsoddi. Bydd yn cymryd llawer mwy nag diwrnod neu ddau i weld os ydych yn gwneud y ddau i fyw at ei gilydd. Mae’r pŵer o gariad yn amlygu ei hun dim ond yn y tymor hir, gan fod»os nad yw cariad yn para, mae y Sylfaen eich bywyd»(David Leviathan)

About