Sgwrsio

Yn yr ystafell sgwrsio

Y ddau ohonoch yn gallu bodloni ac efallai dod o hyd i gariad o gysur cartref. Wel, os bydd pethau’n rhithwir mynd i mewn i go iawn ac yn y pen draw i chi yn teimlo y person hapusaf yn y byd. Hedfan megabeit o gyfathrebu yn y rhwydwaith, yn dweud y gofidiau neu llawenydd, yn anodd gwirioneddol ysgol neu ar y groes, plentyndod hapus. Storïau ynglŷn â materion brys, gwaith, teulu, gwyliau, busnes, y plant, yn wahanol Hobïau — llinellau llyfn yn disgyn ar y sgrin. Ac ni waeth beth pellter mawr wedi bod mewn cysylltiad — maent ar yr un pryd yn derbyn negeseuon fwriedir ar gyfer ei gilydd

About