Hyd yn oed os oes croes i fod i ddenu gilydd, mewn gwirionedd pethau yn cael eu denu at ei gilydd

Agosrwydd o’r buddiannau a nodau bywyd yn rhagofyniad pwysig ar gyfer perthynas hapus. Wrth gwrs, ymddangosiad ffisegol y partner a rhywiol cysondeb yn bwysig, ond maent yn dim ond yn cael mwy o effaith ar y dechrau o berthynas.

Ie, ac nid yw hyn yn hanfodol

Mae gennym i gyd cyn ein llygaid llawer o enghreifftiau o fywyd o sêr. Hyd yn oed actorion ac Actoresau sydd yn rheolaidd yn ymddangos ar y mwyaf prydferth siartiau yn y byd nad ydynt yn rhydd rhag brad a phroblemau yn eu bywydau personol. Nid ydym yn sylwi ar y partner atyniad yn ddigon cyflym, a’r holl ffactorau eraill yn y blaendir: yr wyf yn meddwl tybed, gyda’r dyn hwn, os yw ef yn deall ni

About