Tybir bod y rhain yn gerrig milltir, hyd yn oed os ydynt yn golygu symud o un lefel i un arall, cam wrth gam ac yn aml iawn, fel mewn gêm gyfrifiadurol, gam wrth gam, gall fod yn fwy cymhleth, ond mae’n er hynny, serch hynny, yn yr un modd, yr un mor bwysig i ni barhau i’w archwilio a’i ddatblygu cysylltiadau yn y dyfodol.

Beth sy’n digwydd pan fydd dau o bobl yn cyfarfod mewn realiti rhithwir? Mae mwy a mwy o ddefnyddwyr yn cael eu diddordeb yn y budd-daliadau o ar-lein Dyddio yn.

Fel sy’n digwydd yn aml, ac yn y manteision ac anfanteision yn cael eu ym mhob man yn y byd, ar-lein Dyddio yn eithriad

Pa fanteision neu anfanteision sydd yna?

A seicolegwyr a gweithwyr sy’n darparu gwaith difrifol ar gyfer safleoedd sy’n Dyddio yn siwr bod da acquaintance rhithwir yn cael ei chydnabod bod wedi arwain at cryf a chytûn perthynas yn mewn bywyd go iawn. Wrth gwrs, os ydych chi wedi ffrindiau o gwmpas y byd y gallwch wrando ar unrhyw adeg ar Instagram Darlledu i ddarllen neu ysgrifennu hir, galon llythyr, maent yn siarad am y yn yr hinsawdd yn y wlad trofannol lle maent yn byw, rhwng rhentu fflat gwyliau.ond yn y rhan fwyaf o i ni, yn orchymyn i gael gyfarwydd â y we fyd-eang, yn dal yn gobeithio i ddod o hyd i nid yn unig yn cynhesrwydd rhywun arall enaid, ond hefyd yn y cynhesrwydd o law nad ydych yn gallu cyffwrdd yn ystod y cyfarfod. Felly, rydym yn cymryd yn ganiataol bod yn hwyr neu’n yn ddiweddarach gydag ychydig o lwc, a phan fydd y rhithwir cyfarfod yn dod, y hyn o bryd o synthesis yn y byd go iawn, y cyntaf eiliad, munud, awr ac yn y bywyd cyfan at ei gilydd

About