Dyddio difrifol gwefan Norwy ar-lein Dyddio yn cael cyfle i ddod o hyd i bartner bywyd, ffrind enaid yn Norwy. Cwrdd â phobl newydd, sgwrsio, ac yn Dyddio gyda merched. Bore da i fy holl ffrindiau annwyl. Mae nawr o leiaf — mwy o waith yn yr haf ac yn awr ar fy hun yn rhy. Fy nghorff yn cymryd ar chic siâp, Ya Helo i holl amseryddion hen a newydd-ddyfodiaid o’r wefan hon.

Bodloni ar y Rhyngrwyd ar y Ffiordau norwy yn sylweddoli bod yno. Cofiwch y ymadrodd o’r ffilm DMB — anochel? Felly, yr wyf yn cael yr un anochel. blwyddyn Newydd dda (((neu yn Hytrach ei ddathlu. Peidiwch â eisiau Gorllewin. Bachgen americanaidd. Ac yr wyf unwaith eto am fywyd yn wir. Mae gen i ffrind o’r safle lle yr oedd y chweched flwyddyn o enillion. Ddoe rydym yn siarad.

Noswaith dda, bawb

Dyma griw o heddiw yr wyf yn pasio drwy negesydd yn uniongyrchol yn eich cartref, o guy sy’n byw oddi wrthyf ar bellter o hanner can cilomedr.

Braf oedd

Croeso mae’r rheolaidd o’r safle hwn. Ar ôl treulio peth amser yn y ehangder y NORWY — ar-LEIN DATING ar a daeth i’r casgliad bod gwariant yn gwastraffu amser yn chwilio am ferched gyda s. Noswaith dda yn y cwt. Guys, dyma beth yr wyf yn dod o hyd yn y mwyafrif llethol. Maent yma wedi’u rhifo ar gyfer hawdd drafodaeth. Pwy sy’n gofalu, yr wyf yn bwriadu siarad. Dyddio difrifol gwefan Norwy ar-lein Dyddio yn cael cyfle i ddod o hyd i bartner bywyd, ffrind enaid yn Norwy. Cwrdd â phobl newydd, sgwrsio, ac yn Dyddio gyda merched.»Rwyf am i gwrdd diddorol ffrind newydd ar gyfer cyfarfodydd, cymdeithasu, teithio.

Sicrwydd ariannol

Yn y dyfodol, posibl perthynas difrifol

About