I briodi Sgandinafia — Erfin, Dane, norwy

Y Llychlynwyr — y Daniaid, Erfin, Norwyaid. Yn y meddyliau llawer o fenywod Nordig dyn yn Llychlynwyr, o daldra, yn gryf ac yn gwybod dim yn gresynu at y ffaith. Mae’n holl lenyddiaeth a ffilmiau greu y ddelwedd hon. A beth yw y dynion hyn mewn gwirionedd? Wahanol. Swedeg yw dyn, fel rheol, yn dal iawn, tenau gyda golau, yn aml llygaid glas. Garedig a gofalgar dyn. Ond mae yn eu plith, a byr, gyda paunch, gyda gwên slei o ddyn sy’n gwybod popeth am fywyd, a doeddwn i ddim wir yn ymddiried dieithriaid. Os ydych yn priodi gŵr o…